ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B034SB75
16 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នកគិតចង់ឈានទៅខាងមុខជំនាញ ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺ ការប្រើមនុស្ស ព្រោះបើតួនាទីការងារកាន់តែរីកចម្រើនប៉ុណ្ណា ការទទួលខុសត្រូវនឹងកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុណ្ណឹង ហើយអ្នកគ្មានផ្លូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្រេចជោគជ័យបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះទេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Sharing Book

ប្រភេទ

ការគិត, ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?