សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

កូន​សិស្ស​ជីវិត ២

មានស្តុក
ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរឿង និងអត្ថបទខ្លីៗបង្កប់ន័យអប់រំពីជីវិត
24 000 រៀល
 • BK1N035002
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

តើជីវិតកំពុងផ្តល់មេរៀនអ្វីដល់ខ្ញុំ? ជួបរឿងមិនល្អ? វាមិនប្រាកដទេ...

សៀវភៅនេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរឿង និងអត្ថបទខ្លីៗបង្កប់ន័យអប់រំពីជីវិតនិងការសាងកម្លាំងចិត្ត

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • LIFEGroup
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង, និទានអប់រំ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • សេង ហ្គេកលី
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 195
 • 2019
 • 1
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.