កូនសោអ្នកមាន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A028N-135
25 000 រៀល
មានស្តុក
វិន័យលេីខ្លួនឯងនឹងជួយគ្រប់គ្រងលេីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នក ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជួយអ្នកឱ្យធ្វេីជាចៅហ្វាយលេីគ្រប់ស្ថានការណ៍​ផ្សេងៗនៃជីវិត
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិន័យលេីខ្លួនឯងនឹងជួយគ្រប់គ្រងលេីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នក ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជួយអ្នកឱ្យធ្វេីជាចៅហ្វាយលេីគ្រប់ស្ថានការណ៍​ផ្សេងៗនៃជីវិត

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ម៉ាញប៊ុក្ស

ការនិពន្ធ

Napoleon Hill
គឹម ចាន់ណា

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

301
2019
1
978-9996347399
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?