ក្បួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A005002
10 000 រៀល
មានស្តុក
សៀវភៅនេះនិងប្រាប់អំពីក្បួនយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

មនុស្សលោកដែលកើតមកនៅលើផែនដីរាប់លានម៉ឺនសែននាក់ ក្នុងនោះក៏មានមហាសេដ្ឋីមិនតិចដែរ។ ដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាន ក៏មិនមែនចេះតែធ្វើបាននោះទេទាល់តែធ្វើត្រូវតាមក្បួន។ ហើយសៀវភៅនេះនិងប្រាប់អំពីក្បួនយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន។

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Wallace D. Wattles
ដោ នីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

161
មិនបានកំណត់
2
978-9924909637
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?