ក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើម

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A198
13 000 រៀល
មានស្តុក
បើទាំងប្រថុយនិងមិនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នា ហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រថុយតែម្តងទៅ!
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បើទាំងប្រថុយនិងមិនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នា ហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រថុយតែម្តងទៅ!

ខ្ញុំជា...

មនុស្សលះបង់បំផុត

មនុស្សខិតខំបំផុត

មនុស្សធ្វើការងារដោយភាពឈ្លសវៃបំផុត

អាចគ្រប់គ្រងនូវជោគវាសនារបស់ខ្ញុំបាន ១០០%

ខ្ញុំជាសហគ្រិនឆ្នើម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

181
2017
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?