ខួរក្បាលខ្មែរ ទម្ងន់ប៉ុន្មាន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A002005
13 000 រៀល
មានស្តុក
បទពិចារណាខ្លះៗ លើការរស់នៅ ក្នុងបំណងជួយឲ្យខួរក្បាលមានភាពរឹងមាំ និងរស់រវើក។
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វាសនានៃប្រជាជាតិមួយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ គុណភាពនៃខួរក្បាល និង គុណធម៌នៃបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប៉ា ដាឡា
ប៉ា ដាឡា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

136
2015
2
978-9996371011
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?