គម្ពីរធ្វើជំនួញជនជាតិជ្វីហ្វ ភាគ១

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A228
25 000 រៀល
មានស្តុក
តើអ្នកដឹងទេថាជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាពូជពង្សដែលមានសមត្ថភាព ក្នុងការរកប្រាក់តាំងពីកំណើតម្ល៉េះ? ជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាអ្នកធុរកិច្ចអស្ចារ្យបំផុតលើលោក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

-ពូជពង្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរកលុយមកតាំងពីកំណើរ

-ជនជាតិជ្វីហ្វជាអ្នកធុរកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុត

-ទិចនិចក្នុងការរៀបគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុ

-ទិចនិចក្នុងការគណនាប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការស្រវាប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការដណ្ដើមប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការរកប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការប្ដូរប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការប្រើប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការចរចា

...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាជ្ញ​ វិជ័យ
ដាំដើមជីវិត

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

305
2018
3
978-9924330547
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?