គីមឡាងមើលមិនឃើញតែ…

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1N029ALD02
8 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គីម ឡាង ជាក្មេងស្រីអាយុ ១៣ ឆ្នាំ ហើយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ នាងទៅសាលា ហើយចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយមិត្តភក្តិ លេងជាមួយឆ្កែនាង និងច្រៀងលេង។ ពេលនាងធំឡើង នាងចង់ក្លាយជាគ្រូភាសាអស់គ្លេសម្នាក់។ ដូចគ្នានឹងក្មេងៗដទៃដែរ គីម ឡាង មានជីវិតភាពរីករាយ និងមានក្តីសុបិននាថ្ងៃអនាគត។ ប៉ុន្តែ អ្វីមួយដែល គីម ឡាង មានខុសពីគេ គឺនាងរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាព ដោយពិការភ្នែក។​

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ស៊ីប៉ា

ប្រភេទ

កុមារ

ភាសា

ខ្មែរ, អង់គ្លេស

ការនិពន្ធ

អូច សូលីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ពណ៌ Color
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖