គ្រាន់តែដួល ពុំមែនមានន័យថាបរាជ័យ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A028N-133
18 000 រៀល
មានស្តុក
គ្រាន់តែដួលពុំមែនមានន័យថាបរាជ័យ ជីវិតមានរឿងរ៉ាវដែលយេីងត្រូវរៀនសូត្រជាច្រេីន
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គ្រាន់តែដួលពុំមែនមានន័យថាបរាជ័យ ជីវិតមានរឿងរ៉ាវដែលយេីងត្រូវរៀនសូត្រជាច្រេីន

បុគ្គលគ្រប់រូបដែលជោគជ័យ ច្រើនតែឆ្លងកាត់ការបរាជ័យជាមុន។ វាពិតជាប្រសើរហើយ ប្រសិនបើយើងអាចឈានទៅរកជោគជ័យម្តងហើយម្តងទៀតដោយគ្មានខាតបង់អ្វីនោះ តែជឿចុះថា នោះពុំមែនជាជីវិតពិតរបស់មនុស្សនោះទេ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ម៉ាញប៊ុក្ស

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?