សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ច​ច វ៉ា​ស៊ី​ង​តោន

មានស្តុក
ពីកូនកសិករក្លាយជាប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ជាអ្នកដឹកនាំខាងទាហាន និងនយោបាយដ៏លេចធ្លោបំផុតក្នុងថ្ងៃដែលអាមេរិចចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើង
11 000 រៀល
 • BK1B001A266
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ពីកូនកសិករក្លាយជាប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ជាអ្នកដឹកនាំខាងទាហាន និងនយោបាយដ៏លេចធ្លោបំផុតក្នុងថ្ងៃដែលអាមេរិចចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើង។ គាត់ជាមនុស្សដែលមនុស្សក្នុងលោកដឹងថា សាសនារបស់គាត់គឺ ភាពស្មោះត្រង់ និង ភាពក្លាហាន។

 

នៅពេលពិភពលោកត្រូវច្រៀកជាចំរៀកៗដោយសារសង្គ្រាមរវាងអង់គ្លេសនិងបារាំង។ បុរសម្នាក់នេះកំពុងតែកសាងជាតិជាអ្នកដឹកនាំខាងទាហាន និងនយោបាយដ៏លេចធ្លោបំផុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិចដែលទើបតែបង្កើងឡើង។

 

គេជាអ្នកចម្បាំងដ៏ក្លាហាន បង្រាបក្រុមបោះបោរ និងបានទទួលការទទួលស្គាល់ពីជនជាត់អាមេរិចគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វ័យ។ លក្ខណៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេ បានក្លាយជាទំនៀមទម្លាប់នៃការបដិបត្តិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើបន្តគ្នាពីពេលនោះមក។​

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • រស់ សុខឡាង
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 136
 • 2019
 • មិនបានកំណត់
 • 978-9924330981
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.