ចិត្តវិទ្យាអានចិត្តមនុស្ស

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1J001A84
15 000 រៀល
មានស្តុក
បំបែកចរិតទាំង ៦ របស់មនុស្សធ្លុះដល់ខួរឆ្អឹង
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បំបែកចរិតទាំង ៦ របស់មនុស្សធ្លុះដល់ខួរឆ្អឹង៖

ភ្នំអាចរលំក្លាយជាផ្លូវថ្នល់បាន ទន្លេអាចប្តូរជាផ្លុវដើរបាន ប៉ុន្តែនិស្ស័យរបស់មនុស្សពិបាកនឹងផ្លាស់ប្តូរណាស់

 

អ្នកនឹងស្គាល់ច្បាស់ពីចិត្តមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួន និងអាចយល់ពីខ្លួនឯងបានយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់អ្នកឲ្យក្លាយជាមានសមត្ថភាពពិសេស ដែលគ្មានអ្នកណាដូច និងមិនដូចអ្នកណាឡើយ។​

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

ចិត្តវិទ្យា និងទស្សនៈវិទ្យា

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

198
2015
5
មិនបានកំណត់
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?