ជិនហ្គីស ខាន់

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B001A269
17 000 រៀល
មានស្តុក
ខ្លួនតូច តែហ៊ានប្រកាសរួបរួមពិភពលោក ... រឿងរ៉ាងរបស់លោកគួរឱ្យសិក្សាបំផុត ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់គិតថា ខ្លួនអាចធ្វើអ្វីធំដុំបាន
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បុគ្គលកដែលធ្វើឲ្យម៉ុងហ្គោលជាម្ចាស់អាណាចក្រធំបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកធ្លាប់ជាកូនកំព្រាឪពុក ត្រូវគេតាមសម្លាប់រយដង និងធ្លាប់ត្រូវជាប់គុក ត្រូវរស់ដោយពឹងលើថ្វីដៃបាញ់ធ្នូនិងជិះសេះដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនៗ។

ខ្លួនតូច តែហ៊ានប្រកាសរួបរួមពិភពលោក ... រឿងរ៉ាងរបស់លោកគួរឱ្យសិក្សាបំផុត ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់គិតថា ខ្លួនអាចធ្វើអ្វីធំដុំបាន ឬ សម្រាប់អ្នកចង់សាងខ្លួនឱ្យអ្នកដទៃចង់ចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

រស់​ សុខលៀង

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

186
2019
1
978-9924330998
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?