សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ជិនហ្គីស ខាន់

មានស្តុក
ខ្លួនតូច តែហ៊ានប្រកាសរួបរួមពិភពលោក ... រឿងរ៉ាងរបស់លោកគួរឱ្យសិក្សាបំផុត ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់គិតថា ខ្លួនអាចធ្វើអ្វីធំដុំបាន
17 000 រៀល
 • BK1B001A269
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បុគ្គលកដែលធ្វើឲ្យម៉ុងហ្គោលជាម្ចាស់អាណាចក្រធំបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកធ្លាប់ជាកូនកំព្រាឪពុក ត្រូវគេតាមសម្លាប់រយដង និងធ្លាប់ត្រូវជាប់គុក ត្រូវរស់ដោយពឹងលើថ្វីដៃបាញ់ធ្នូនិងជិះសេះដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនៗ។

ខ្លួនតូច តែហ៊ានប្រកាសរួបរួមពិភពលោក ... រឿងរ៉ាងរបស់លោកគួរឱ្យសិក្សាបំផុត ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់គិតថា ខ្លួនអាចធ្វើអ្វីធំដុំបាន ឬ សម្រាប់អ្នកចង់សាងខ្លួនឱ្យអ្នកដទៃចង់ចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • រស់​ សុខលៀង
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 186
 • 2019
 • 1
 • 978-9924330998
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.