ជោគជ័យតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមាន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1C005006
28 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អភិវឌ្ឍគំនិតឲ្យវិជ្ជាមានជាអតិបរមា និងជានិរន្ត ព្រោះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីសម្រេចជោគជ័យដែលអ្នកប្រាថ្នា។ ទោះបីជាអ្នកមានគោការណ៍ជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ តែបើខ្វះគំនិតវិជ្ជមាន អ្នកនឹងបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមគោការណ៍ទាំងអស់នោះ។

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)

ប្រភេទ

ការគិត

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Napoleon Hill, W.Clemen Stone
ដោ នីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

493
2018
1
978-9924909682
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?