ឈរនៅលើគោលជំហរដ៏រឹងមាំ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A264
22 000 រៀល
មានស្តុក
ប្រសិនបើលោក Nick Vujicic អាចយកឈ្នះជនពាលបាន ... អ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរ។
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

និក វូជិស៊ិក កើតមកពិការដៃជើង មិនអាចការពារខ្លួនឯងបាន ទើបក្លាយទៅជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់ពួកជនពាល ប៉ុន្តែជនពាលគ្មានសិទ្ធិមកកាត់សេចក្តីគាត់បានឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់អាចយកឈ្នះជនពាលបាន ... អ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

តឹក រដ្ឋា
ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

262
2019
1
978-9924330882
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?