ដំណើរផ្សងព្រេងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A005007
12 000 រៀល
មានស្តុក
លក់ដាច់ជាង 150 លានក្បាល​ & ទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិ 115 ដង
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

"ដំណើរផ្សងព្រេងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន" គឺជារឿងព្រេងដែលប្រកបដោយការអន្ទោងដួងចិត្ត និង ញុាំងផ្លូវអារម្មណ៏របស់អ្នកអាន។

+ លក់ដាច់ជាង 150 លានក្បាល

+ បកប្រែជាង 80 ភាសា

+ ទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិ 115 ដង

+ សៀវភៅលក់ដាច់បំផុតប្រចាំ The New York Times

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Paulo Coelho
ដោ នីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

198
2019
2
978-9924907602
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?