សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​ដើម្បី​សម្រេច​ក្តី​សុបិន

មានស្តុក
លក់ដាច់ជាង 150 លានក្បាល​ & ទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិ 115 ដង
12 000 រៀល
 • BK1A005007
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

"ដំណើរផ្សងព្រេងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន" គឺជារឿងព្រេងដែលប្រកបដោយការអន្ទោងដួងចិត្ត និង ញុាំងផ្លូវអារម្មណ៏របស់អ្នកអាន។

+ លក់ដាច់ជាង 150 លានក្បាល

+ បកប្រែជាង 80 ភាសា

+ ទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិ 115 ដង

+ សៀវភៅលក់ដាច់បំផុតប្រចាំ The New York Times

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • Paulo Coelho
 • ដោ នីដា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 198
 • 2019
 • 2
 • 978-9924907602
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.