ដំណើរយក្សា

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S006008
40 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះ គឺជាសារចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងមេរៀនអប់រំដ៏មានតម្លៃជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មក៏ដូចជីវិតពិតនៅក្នុងសង្គមផងដែរ ហើយសៀវភៅនេះទៀតសោត សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់រកស៊ី អ្នកត្រៀមចេញរកស៊ី អ្នករកស៊ីថ្មីថ្មោង អ្នកកំពុងរកស៊ីខាត អ្នកដែលកំពុងជាប់បំណុលវ័ណ្ឌក អ្នកដែលមិនចង់រកស៊ីមានបំណុល អ្នកដែលកំពុងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរកស៊ី និងអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មហ្វ្រេនឆាយ (Franchise)ជាដើម។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?