តម្រាពិជ័យសង្គ្រាម ស៊ុនជឺ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B028N-048
10 000 រៀល
មានស្តុក
ក្បួនតម្រាគលយុទ្ធសង្រ្គាម ១៣ ជំពូក បទវិភាគ និងឧទាហរណ៍ប្រតិបត្តិ ប្រើបានទាំងក្នុងសមរភូមិសង្រ្គាម និងទាំងក្នុងសមរភូមិជំនួញ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ
  • ដឹងពីខ្លួនឯង ដឹងពីសត្រូវ ច្បាំង ១០០ ដង ឈ្នះ ១០០ ដង
  • ដឹងពីខ្លួនឯង មិនដឹងពីសត្រូវ ឈ្នះមួយចាញ់មួយ
  • មិនដឹងពីខ្លួនឯង​ មិនដឹងពីសត្រូវ ចាញ់គ្រប់ពេល

អ្នកបម្រុងឈ្នះ គេដឹងថាឈ្នះមុនរួចទៅហើយ អ្នកបម្រុងចាញ់ ចូលប្រយុទ្ធហើយ ទើបដណ្ដើមយកឈ្នះ

 

កំពូលអ្នកប្រើកលយុទ្ធ និងមិនឲ្យនរណាមើលដឹងពីកលយុទ្ធ សូម្បីតែចារបុរសក៏មិនអាច់សេុីបដឹង សូម្បីតែទីប្រឹក្សាដ៏ឈ្លាសវៃក៏មិនស្ទាបស្ទង់ដឹង

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ម៉ាញប៊ុក្ស

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

SUN TZU
គឹម ចាន់ណា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

196
2014
3
978-9996309465
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?