ត្រៀមចេញរកស៊ីឲ្យចំគោលដៅ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S006002
40 000 រៀល
មានស្តុក
តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម? ការរកសុីមិនជារឿងងាយស្រួលឡើយ ហើយអ្នករកសុីច្រើនតែបរាជ័យ ។ តើមកពីមូលហេតុអ្វី?
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សម្រាប់អាជីវកម្ម គិតត្រូវ ត្រៀមត្រូវ ចាប់ផ្តើមត្រូវ ចាយត្រូវ គឺចំណេញ

សៀវភៅមួយក្បាលនេះ ប្រាប់អ្នកពីវិធីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវចំណាយតិច កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការបរាជ័យ។ 

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក មេ៉ង សុងហោរ ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធាននិពន្ធBusiness Cambodia និងជា សហស្ថាបនិក ផ្សារខ្មែរ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

មេ៉ង សុងហោរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

189
2018
1
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ