ទន្សាយជានរណា?

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1X004018
36 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រី ម៉ៅ សំណាង (ទន្សាយ) ហើយថែមទាំងរៀបរាប់អំពីសិល្ប៍វិធីក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោក។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅជីវិត

ប្រភេទ

ជីវៈប្រវត្តិ

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?