សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ទន្សាយ​ជា​នរណា​?

មានស្តុក
36 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រី ម៉ៅ សំណាង (ទន្សាយ) ហើយថែមទាំងរៀបរាប់អំពីសិល្ប៍វិធីក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោក។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • សៀវភៅជីវិត
ប្រភេទ
  • ជីវៈប្រវត្តិ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.