ទស្សនាវដ្ដី​ លេខ 74

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1G025005
12 000 រៀល
មានស្តុក
អំពីអ្នកនិពន្ធ

“ហេលស៍ថាម ប្រូ” ជាទស្សនាវដ្ដីតែមួយគត់ដោយផ្តោតសំខាន់លើចំណេះដឹងសុខភាព ដែលធ្វើការចេញផ្សាយលេខថ្មីជារៀងរាល់ខែម្តង។ អ្នកអាចស្វែងយល់ពីប្រភេទជំងឺថ្មីៗជាប្រចាំ តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស​ រួមទាំងអត្ថបទដែលជាគន្លឹះសុខភាពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីទាំងមូល។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហេលស៍ថាម

ប្រភេទ

សុខភាព

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?