បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ទស្សនះផ្តាច់ផ្លូវក្រោយ

មានស្តុក
32 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅ​ ទស្សនះផ្តាច់ផ្លូវក្រោយ​ ដែលនឹងបង្ហាញពីការស្គាល់ខ្លួនឯង បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តខ្លះ និងបង្ហាញពីបញ្ហាខ្លះៗក្នុងសង្គម។ ការស្គាល់ខ្លួនឯង ការដឹងថាយើងជានរណា និងការស្គាល់ពីយុទ្ធសាស្រ្ត នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថា នរណាជានរណា ហើយការស្គាល់ពីសង្គម នឹងប្រាកដជាដឹងថាត្រូវរស់បែបណា។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • សៀវភៅជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឡាំ ឡាយ
 • សែត ហត្ថា, ទេព សុផានេត
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 340
 • 2019
 • 2
 • 9789924922087
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.