ទស្សនះផ្តាច់ផ្លូវក្រោយ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A004015
32 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅ​ ទស្សនះផ្តាច់ផ្លូវក្រោយ​ ដែលនឹងបង្ហាញពីការស្គាល់ខ្លួនឯង បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តខ្លះ និងបង្ហាញពីបញ្ហាខ្លះៗក្នុងសង្គម។ ការស្គាល់ខ្លួនឯង ការដឹងថាយើងជានរណា និងការស្គាល់ពីយុទ្ធសាស្រ្ត នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថា នរណាជានរណា ហើយការស្គាល់ពីសង្គម នឹងប្រាកដជាដឹងថាត្រូវរស់បែបណា។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ឡាំ ឡាយ
សែត ហត្ថា, ទេព សុផានេត

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

340
2019
2
9789924922087
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?