ទីណាស្តាប់មិនឭតែ…

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1N029ALD04
8 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ទីណា មានអាយុ ១៤ ឆ្នាំ ហើយរស់នៅកម្ពុជា។ គេទៅសាលា ចូលចិត្តលេងជាមួយមិត្ត និងចង់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក នៅពេលគេធំឡើង។ ដូចក្មេងដទៃភាគច្រើនដែលមានអាយុដូចគ្នាដែរ ទីណាមានភាពរីករាយក្នុងជីវិត និងមានក្តីសុបិនអំពីអនាគតរបស់គេ។ ប៉ុន្តែ ទីណាខុសពីគេ ដោយរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាព គឺគេថ្លង់

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ស៊ីប៉ា

ប្រភេទ

កុមារ

ភាសា

ខ្មែរ, អង់គ្លេស

ការនិពន្ធ

អូច សូលីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ពណ៌ Color
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖