បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ធ្វើ​ការ ៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្ដា​ហ៍

មានស្តុក
17 000 រៀល 20 000 រៀល
  • BK1S034SB56
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិធីធ្វើអោយក្លាយជាសេដ្ឋីសម័យថ្មីដែលមានស្តុកស្តម្ភទាំងពេលវេលា និងលុយកាក់ជាមួយសៀវភៅដែលលក់ដាច់ជាប់គ្នា៨ឆ្នាំ ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Sharing Book
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • មិនបានកំណត់

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.