ធ្វើសង្គ្រាមបែប Sun Tzu ធ្វើជំនួញបែប Dan Lok

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A272
21 000 រៀល
មានស្តុក
ក្បួនសង្គ្រាមរបស់ Sun Tzu បន្សុទ្ធមកជាក្បួនធ្វើជំនួញវិញ ... ពីព្រោះជំនួញក៏មានល្បិចសង្គ្រាម
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វាគឺជាតម្រាពិជ័យសង្រ្គាមស៊ុនជឺ តម្រាប់ធ្វើជំនួញសតវត្សទី 21 ដោយពន្លាត់ចេញពីក្បួនសង្គ្រាមរបស់ Sun Tzu បន្សុទ្ធមកជាក្បួនធ្វើជំនួញវិញ ... ពីព្រោះជំនួញក៏មានល្បិចសង្គ្រាមដែរ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

យ៉ែម វណ្ណា
ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

210
2019
1
978-9924331094
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖