សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ធ្វើ​សង្គ្រាម​បែប Sun Tzu ធ្វើ​ជំនួញ​បែប Dan Lok

មានស្តុក
ក្បួនសង្គ្រាមរបស់ Sun Tzu បន្សុទ្ធមកជាក្បួនធ្វើជំនួញវិញ ... ពីព្រោះជំនួញក៏មានល្បិចសង្គ្រាម
18 900 រៀល 21 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វាគឺជាតម្រាពិជ័យសង្រ្គាមស៊ុនជឺ តម្រាប់ធ្វើជំនួញសតវត្សទី 21 ដោយពន្លាត់ចេញពីក្បួនសង្គ្រាមរបស់ Sun Tzu បន្សុទ្ធមកជាក្បួនធ្វើជំនួញវិញ ... ពីព្រោះជំនួញក៏មានល្បិចសង្គ្រាមដែរ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • យ៉ែម វណ្ណា
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 210
 • 2019
 • 1
 • 978-9924331094
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.