សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

បុគ្គលិក​ឆ្នើម

មានស្តុក
៥៦វិធីសាស្រ្តអនុវត្ត ដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម និងឆ្ពោះទៅរកការកសាងឧត្តមភាពការងារ និងជំនួញនាពេលអនាគត
14 000 រៀល
 • BK1A002027
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

តើអ្នកចង់ក្លាយជា "ទ្រព្យ" ឬ "បំណុល" របស់អង្គភាព? វាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នក! អ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ឬអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យដោយអ្នកមិនពេញចិត្ត ឬធ្វើមិនបានល្អចំពោះការងារដែលអ្នកកំពុងមាននោះឡើយ។

 

គ្រប់យ៉ាងត្រូវចាប់ផ្តើមពីខ្លួនយើង យើងគ្រប់យ៉ាវត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយគ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតមួយ។ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង ឬចៅកែដ៏ជោគជ័យ យើងត្រូវតែចាប់ផ្តើមពី ភាពជាបុគ្គលិកឆ្នើម...នេះហើយ គឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតមួយ សម្រាប់ឧត្តមភាពការងារយើង។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ឈុំ សីហា ជាអ្នកនិពន្ធនិងរៀបរៀងសៀវភៅជាច្រើនក្បាល ដែលមានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវប្រវត្តិដូចជា មេដឹកនាំពិភពលោក២១រូប ស្ត្រីដែកថែម មហាសេដ្ឋីព័ត៍មានវិទ្យា និងសៀវភៅពាក់ព័ន្ធគំនិតទស្សនៈ ការងារ និងការជំរុញទឹកចិត្តជាច្រើន។

 

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ 2011 និងបានបំពេញកិច្ចការផ្នែកនេះរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីព ជាសាស្ត្រចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីឆ្នាំ 2009 និងវបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលទៀតផង។ 

 

បច្ចុប្បន្ន លោកក៏ជាសហស្ថាបនិកក្រុមបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក និងជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការ នៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ហាតប៊ុក
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឈុំ សីហា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 155
 • 2019
 • 9789924539063
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.