មហាសេដ្ឋីប្រចាំទីក្រុងបាប៊ីឡូន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A254
20 000 រៀល
មានស្តុក
ពាក្យបង្រៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់មហាសេដ្ឋី
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះគឺជាគម្ពីរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលជាង ១ សតវត្សរ៍មកហើយ 

 

គម្ពីរនេះនឹងបង្ហាញអាថ៌កំបាំងនៃភាពមានបានពីរបៀបរកប្រាក់ របៀបសន្សំប្រាក់ និងរបៀបធ្វើឲ្យប្រាក់កើតកូនកើតចៅឲ្យយើងកាន់តែច្រើនឡើង!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

George S. Clason
រស់ សុខឡាង
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?