មានដោយវិធីធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យដោយមិនបាច់ចំណាយលុយសូម្បីមួយរៀល

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A56
8 500 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅមួយក្បាលនេះពោរពេញទៅដោយទស្សនៈដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតមកពីមុនថា ជោគជ័យពីការវិនិយោគទុនលើអចលនទ្រព្យគឺជារឿងជិតខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ។
បំពាក់អាវុធខាងបញ្ញា សិក្សាយល់ដឹងពីការវិនិយោគទុនរបៀបអ្នកជំនាញ សិក្សាពីវិបត្តិក្នុងអតីតៈ...រៀបចំអនាគត...កាត់បន្ថយហានិភ័យ ព្រោះក្នុងវិបត្តិមានឳកាសជានិច្ច...។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Pichai Chawla
រស់​ សុខលាង

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

141
2014
3
978-9996342707
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?