មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការនិពន្ធ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A260
20 000 រៀល
មានស្តុក
ប្រសិនបើអ្នក ពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ រឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាចាំបាច់គឺអានច្រើន​និងសរសេររាល់ថ្ងៃ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នក ពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ រឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាចាំបាច់គឺអានច្រើន​និងសរសេររាល់ថ្ងៃ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ឆោម សុពៅ
ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

243
2019
1
978-9924330714
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?