សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

មូល​ដ្ឋា​ន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​និពន្ធ

មានស្តុក
ប្រសិនបើអ្នក ពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ រឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាចាំបាច់គឺអានច្រើន​និងសរសេររាល់ថ្ងៃ
20 000 រៀល
 • BK1A001A260
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នក ពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ រឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាចាំបាច់គឺអានច្រើន​និងសរសេររាល់ថ្ងៃ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឆោម សុពៅ
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 243
 • 2019
 • 1
 • 978-9924330714
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.