ម្រេច ''ខ្មៅ' កំពត

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
60 000 រៀល
មានស្តុក

អត្ថប្រយោជន៍នៃការញុំាម្រេច គឺមិនមែនសម្រាប់តែដាក់ក្នុងអាហារអោយមានរស់ជាតិហិលនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់សុខភាពមានដូចខាងក្រោម៖
1. ការទប់ស្កាត់/ការពារជំងឺមហារីក
2. ការជំរុញអោយរំលាយអាហារ
3. ជួយបន្ថយជំងឺផ្តាស្តាយអោយបានធូរស្បើយ និងក្អក
4. អាចអោយស្រកទំងន់
5. ជំនួយដល់ស្បែក
6. បញ្ហាសម្ពាធអារម្មណ៍ រឺបាត់ទឹកចិត្ត

0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖