យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំក្នុងពេលមានវិបត្តិ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
14 000 រៀល
មានស្តុក
15 យុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូក្នុងវិបត្តិដើម្បីដឹកនាំឲ្យទទួលបានជោគជ័យយូរអង្វែង
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ខុងបេង ជាកំពូលមេដឹកនាំដែលអាចរាំច្រៀងក្នុងពេលមានវិបត្តិរហូតអាចសាងប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីរន្ទឺក្នុងលោក

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ, យុទ្ធសាស្រ្ត

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

155
2019
1
978-9924331025
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?