លក់អារម្មណ៍

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1R006001
60 000 រៀល
មានស្តុក
លក់ដាច់ព្រោះមានអារម្មណ៍ លក់មិនដាច់ព្រោះគ្មានអារម្មណ៍
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះនិងពន្យល់ប្រាប់លោកអ្នកលម្អិតពីមូលហេតុដែលមិនអាចលក់ដោយគ្នានអារម្មណ៍នៅក្នុងផលិតផលអ្នកនោះទេ។

មានផលិតផលជាច្រើនកំពុងលក់ មិនដាច់ព្រោះតែអ្នកលក់ និយាយតែពីផលិតផលខ្លួន និយាយតែពីការបញ្ចុះតម្លៃតែមិនបានឡើយ និយាយអ្វីដែលសុីអារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវ។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

ជាស្ថាបនិក Business Cambodia ជាង៥ឆ្នាំហើយដែលគាត់បាននាំខ្មែរគិតរឿងរកសុី និង បានបាំកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចេញរកសុី ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

ប្រភេទ

សិល្បៈលក់

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

សំ កុសល

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

289
2019
1
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?