លក្សី្ម​​​មិនអាចរត់និងលោតបានតែ...

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1N029ALD01
8 000 រៀល
មានស្តុក
លក្ស្មីមានអាយុ៨ឆ្នាំ ហើយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

លក្ស្មីមានអាយុ៨ឆ្នាំ ហើយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ នាងចូលចិត្តលេងជាមួយប្អូនៗ និងមិត្តភក្ដិនៅសាលាណាស់។ ពេលនាងធមឡើង នាងចង់ក្លាយជាអ្នករចនាម៉ូដម្នាក់! ដូចជាក្មេងដទៃដែរ លក្ស្មីមានភាពរីករាយក្នុងជីវិត និងមានក្ដូសុបិនអំពីអនាគតរបស់នាង។ ប៉ុន្តែលក្ស្មីមានអ្វីដែលខុសគេ គឺនាងរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាព ហើយនាងមិនអាចគ្រប់គ្រងចលនានាងបានឡើយ។

អានសៀវភៅនេះ ហើយបន្តដំណើរជាមួយលក្ស្មី ដើម្បីដឹងថា តើលក្ស្មីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ និងយល់ពីរបៀបរស់នៅ និងភាពសប្បាយរបស់នាងដែលមិនខុសពីយើងរាល់គ្នាទេ!

 

Leaksmee is 8 years old and live in Cambodia. She likes to play with her litte sisters and her friend at school. When grown up she would like to become a fashion designer! Like most children of her age, Leaksmee enjoys life and has dreams about her future. Yet, something is different about Leaksmee. She lives with a disability, she cannot control her movements smoothly.

Read this book and go on a journey with Leaksmee to discover how she manages to do and take pleasure in so many thing, just like you and me!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ស៊ីប៉ា

ប្រភេទ

កុមារ

ភាសា

ខ្មែរ, អង់គ្លេស

ការនិពន្ធ

Text Judit Van Geystelen

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

31
2018
2
9789924340072
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ពណ៌ Color
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ