វិធីសាស្ត្របង្រៀន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1K003004
40 000 រៀល
មានស្តុក
កម្រងឯកសារស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការឈ្វេងយល់ពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅ វិធីសាស្ត្របង្រៀន ជាភាសាខ្មែរដំបូងដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការដោយគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឆ្នាំ២០១៩។ 

សៀវភៅនេះគឺជាកម្រងឯកសារស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្របង្រៀនរៀបរៀងដោយក្រុមគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការឈ្វេងយល់ពីការបង្រៀន។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ប្រាក់ ពៅ លោក ឃិន វណ្ឌី និង លោក បាន កក្កដា គឺជាគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ឯកសារខ្មែរ

ប្រភេទ

ការរៀន និងការបង្រៀន

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាក់ ពៅ, ឃិន វណ្ឌី, បាន កក្កដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

352
2019
1
9789924542032
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?