សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

វិធី​សាស្ត្រ​បង្រៀន

មានស្តុក
កម្រងឯកសារស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការឈ្វេងយល់ពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន
36 000 រៀល 40 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅ វិធីសាស្ត្របង្រៀន ជាភាសាខ្មែរដំបូងដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការដោយគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឆ្នាំ២០១៩។ 

សៀវភៅនេះគឺជាកម្រងឯកសារស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្របង្រៀនរៀបរៀងដោយក្រុមគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការឈ្វេងយល់ពីការបង្រៀន។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ប្រាក់ ពៅ លោក ឃិន វណ្ឌី និង លោក បាន កក្កដា គឺជាគ្រូឧទ្ទេសឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ឯកសារខ្មែរ
ប្រភេទ
 • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ប្រាក់ ពៅ, ឃិន វណ្ឌី, បាន កក្កដា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 352
 • 2019
 • 1
 • 9789924542032
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.