សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

វិធី​សា​ស្រ្ត​ប្រមាញ់​ការងារ

មានស្តុក
វិធីឆ្ពោះទៅរកការងារដែលអ្នកស្រលាញ់
15 000 រៀល
 • BK1A002009
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ភាពជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកការងារ គឺជំនឿជាក់លើខ្លួនឯង។

 

ដើម្បីបង្កើតជំនឿលើខ្លួនឯង អ្នកត្រូវតែរៀបចំខ្លួនជាមុន ហើយសៀវភៅនេះ បង្ហាញអ្នកអំពីររបៀបរៀបចំខ្លួន។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ឈុំ សីហា ជាអ្នកនិពន្ធនិងរៀបរៀងសៀវភៅជាច្រើនក្បាល ដែលមានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវប្រវត្តិដូចជា មេដឹកនាំពិភពលោក២១រូប ស្ត្រីដែកថែម មហាសេដ្ឋីព័ត៍មានវិទ្យា និងសៀវភៅពាក់ព័ន្ធគំនិតទស្សនៈ ការងារ និងការជំរុញទឹកចិត្តជាច្រើន។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ 2011 និងបានបំពេញកិច្ចការផ្នែកនេះរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីព ជាសាស្ត្រចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីឆ្នាំ 2009 និងវបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលទៀតផង។ 

បច្ចុប្បន្ន លោកក៏ជាសហស្ថាបនិកក្រុមបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក និងជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការ នៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ហាតប៊ុក
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឈុំ សីហា
 • ឈុំ សីហា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 168
 • 2016
 • 978-9996371097
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.