សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

វិធី​សា​ស្រ្ត​សម្រេច​គោ​ដៅ Goals

មានស្តុក
អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលយកបាន
30 000 រៀល
  • BK1A001A245
  • សៀវភៅ

ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានកាន់តែច្រើន កាន់តែឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលជាងដែលអ្នកធ្លាប់គិត។

 

អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលយកបាន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • Brian Tracy
  • យ៉ែម វណ្ណា

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.