វិធីសាស្រ្តសម្រេចគោដៅ Goals

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A245
30 000 រៀល
មានស្តុក
អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលយកបាន

ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានកាន់តែច្រើន កាន់តែឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលជាងដែលអ្នកធ្លាប់គិត។

 

អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលយកបាន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Brian Tracy
យ៉ែម វណ្ណា
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?