វីណិតខុសគេតែ…

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1N029ALD02
8 000 រៀល
មានស្តុក
វិណិតេជាក្មេងប្រុសអាយុ១១ឆ្នាំ និងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិណិតេជាក្មេងប្រុសអាយុ១១ឆ្នាំ និងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ គេចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ និងលេងហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ម៉ាក់គេណាស់។ នៅពេលប្អូនឃើញវីណិត គេដូចក្មេងប្រុសៗដទៃទៀត ដែលមានអាយុស្របាលៗគេដែរ។ ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យវីណិតខុសគេ។ គេរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាព ហើយគេពិបាកយល់នូវអ្វីដែលនៅជុំវិញគេណាស់។

អានសៀវភៅនេះ ហើយបន្តដំណើរជាមួយវីណិត ដើម្បីដឹងថា តើគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ និងយល់ពីរបៀបរស់នៅនិងភាពសប្បាយរបស់គេដែលមិនខុសពីយើងរាល់គ្នាទេ!

 

Vinith is 11 years old and live in Cambodia. He likes to watch television and play games on the moblie phone of his mum! When you see Vinith he looks just like any other boy of his age. Yet, something is different about Vinith. Vinith lives with a disability, he finds it difficult to understand the world around him.

Read this book and go on a journey with Vinith to discover how he manages to do and take pleasure in so many things, just like you and me!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ស៊ីប៉ា

ប្រភេទ

កុមារ

ភាសា

ខ្មែរ, អង់គ្លេស

ការនិពន្ធ

Text Judit Van Geystelen

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

2019
2
9789924340096
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
ពណ៌ Color
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ