សង្សារ១៤ថ្ងៃ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1E004005
28 000 រៀល
មានស្តុក
ជួបគ្នាជាថ្មី នៅពេលដែលខ្ញុំរឹងមាំ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ពេលស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ ជាធម្មតាយើងចេះតែគិតថា គេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញ តែតាមពិតគឺឆ្គួតម្នាក់ឯង!

មិនមែនឲ្យតែយើងស្រលាញ់គេ គេក៏ស្រលាញ់យើងវិញទេ! ក៏មិនមែនឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តរង់ចាំគេ គេក៏ព្រមយកយើងនៅទីបំផុតនោះដែរ...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅជីវិត

ប្រភេទ

ប្រលោមលោក

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

សុខ ចាន់ផល
អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

294
2018
2
9789924534006
ក្រដាសសៀវភៅ
A6
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?