សង្សារ១៤ថ្ងៃ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1E004005
28 000 រៀល
មានស្តុក

ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ពេលស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ ជាធម្មតាយើងចេះតែគិតថា គេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញ តែតាមពិតគឺឆ្គួតម្នាក់ឯង!

មិនមែនឲ្យតែយើងស្រលាញ់គេ គេក៏ស្រលាញ់យើងវិញទេ! ក៏មិនមែនឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តរង់ចាំគេ គេក៏ព្រមយកយើងនៅទីបំផុតនោះដែរ...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅជីវិត

ប្រភេទ

ប្រលោមលោក

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

សុខ ចាន់ផល
អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

294
2018
2
9789924534006
ក្រដាសសៀវភៅ
A6
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

Note: ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖