សហគ្រិនអចលនទ្រព្យជំនាន់ថ្មី

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S006006
48 000 រៀល
មានស្តុក
សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើតនូវគោលដៅ និងទស្សនវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលើវិថីអចលនទ្រព្យ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើតនូវគោលដៅ និងទស្សនវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលើវិថីអចលនទ្រព្យ

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ម៉ន វុទ្ធា ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធានផ្នែកនិពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំ Business Cambodia អស់រយះពេល ៣ឆ្នាំ បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និពន្ធផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអចលនទ្រព្យបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយសហគ្រិនបរាជ័យ និងជោគជ័យជាច្រើនអ្នក។ លោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែករកសុី និងវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ម៉ន វុទ្ធា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

269
2019
1
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?