សាលាបង្រៀនធុរកិច្ច

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A200
14 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

តម្លៃនៃឱកាស ៨ ប្រការដែលបង្កប់នៅក្នុងធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្តាញ ដែលមិនមែនជាសក្តានុពល ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរកប្រាក់។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Robert T. Kiyosaki
រស់​ សុខលៀង
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?