ស្មុគស្មាញ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A006007
40 000 រៀល
មានស្តុក
ជីវិត គឺជាការធ្វើដំណើរដ៏ឯកោ នៅលើដងវិថីដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើន ប៉ុន្តែជីវិតគឺពិតជាស្រស់ស្អាត និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ជីវិត គឺជាការធ្វើដំណើរដ៏ឯកោ នៅលើដងវិថីដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ការឈឺចាប់អស់សង្ឍឹម បរាជ័យ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឧបសគ្គ បាត់បង់ ខកចិត្ត ការវង្វេង មិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណា...

ក៏ប៉ុន្តែជីវិតគឺពិតជាស្រស់ស្អាត និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់

អំពីអ្នកនិពន្ធ

និពន្ធដោយ ឡុង វឌ្ឍន: គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំ BUSINESS CAMBODIA

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ឡុង វឌ្ឍនៈ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

250
2019
1
9789924934011
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?