ឡៅជឺ មាគា៍អច្ឆរិយបុគ្គល

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1C034SB41
12 000 រៀល
មានស្តុក
មាគា៍អច្ឆរិយបុគ្គលដ៏មានតម្លៃលើសមនុស្សធម្មតា ដែលប្រជាជនចិនគោរពប្រតិបត្តិទុកដូចជាពន្លឺនៃជីវិតជាង ២០០០
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

មាគា៍អច្ឆរិយបុគ្គលដ៏មានតម្លៃលើសមនុស្សធម្មតា ដែលប្រជាជនចិនគោរពប្រតិបត្តិទុកដូចជាពន្លឺនៃជីវិតជាង ២០០០ ឆ្នាំមកហើយ

 

កំពូលអ្នកប្រាជ្ញចិនឈ្មោះ ឡៅជឺ អ្នកប្រតិបត្តិតាមមាគា៍នៃតៅយ៉ាងសមតុល្យ បានបន្សល់ទុកទស្សនៈរាប់រាយរាប់ពាន់ ដល់អនុជនជំនាន់ក្រោយយកទៅ "ប្រតិបត្តិ"។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Sharing Book

ប្រភេទ

ការគិត

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?