អត់ធ្មត់

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A021001
32 000 រៀល
មានស្តុក
រាល់សមិទ្ធផលធំតែងតែកេីតចេញពីការអត់ធ្មត់ក្នុងផ្លូវត្រូវ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

យុវវ័យ ជាវ័យដែលកេីតមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ បាក់ទឹកចិត្ត ខឹងច្រេីន មានភាពឯកា ដែលមិនសូវមានការអត់ធ្មត់សឹងតែគ្រប់រឿង ដូច្នោះហេីយគោលដៅជីវិតរបស់គេហាក់បីដូចជាគ្មានភាពច្បាស់លាស់ទេ ។

 

សៀវភៅនេះផ្តោតលេីយុវវ័យ ព្រោះយុវវ័យជាវ័យដែលរៀនគិតអំពីជីវិតខ្លួនឯង គិតអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯង គិតអំពីជីវិតគូរស្នេហាខ្លួនឯង គិតអំពីកិច្ចការធំក្នុងជីវិត និងរឿងជាច្រេីនដែលយុវវ័យត្រូវគិត ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សុទ ផានិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

សុទ ផានិត
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ