សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

អត់ធ្មត់

មានស្តុក
រាល់សមិទ្ធផលធំតែងតែកេីតចេញពីការអត់ធ្មត់ក្នុងផ្លូវត្រូវ
32 000 រៀល
  • BK1A021001
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

យុវវ័យ ជាវ័យដែលកេីតមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ បាក់ទឹកចិត្ត ខឹងច្រេីន មានភាពឯកា ដែលមិនសូវមានការអត់ធ្មត់សឹងតែគ្រប់រឿង ដូច្នោះហេីយគោលដៅជីវិតរបស់គេហាក់បីដូចជាគ្មានភាពច្បាស់លាស់ទេ ។

 

សៀវភៅនេះផ្តោតលេីយុវវ័យ ព្រោះយុវវ័យជាវ័យដែលរៀនគិតអំពីជីវិតខ្លួនឯង គិតអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯង គិតអំពីជីវិតគូរស្នេហាខ្លួនឯង គិតអំពីកិច្ចការធំក្នុងជីវិត និងរឿងជាច្រេីនដែលយុវវ័យត្រូវគិត ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • សុទ ផានិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • សុទ ផានិត

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.