សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

អ្នក​កើត​មក​មាន

មានស្តុក
16 000 រៀល
  • BK1A001A279
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សូមពិនិត្យមើលត្រួសៗពីអ្វីដែលអ្នកបានសម្រេចរហូតមកទល់ពេលនេះ ៖
​​​​
១. អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដោះទាល់បានភ្លាមៗប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះអ្នក។
២. អ្នកមានគណនីសន្សំមួយ។
៣. អ្នកកំពុងចំណាយឱ្យខ្លួនឯង។
៤. អ្នកមានកម្មវិធីបង់រំលស់បំណុល។
៥. អ្នកមាន៧០%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដើម្បីរស់នៅ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និងដើម្បីកំសាន្ត។
៦. ចិត្តរបស់អ្នកនឹងជ្រះស្រឡះជាមួយគំនិតល្អៗនៅក្នុងផ្នែកក្រោយៗទៀតនៃសៀវភៅនេះ។

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ កុំគិតពីបំណុលទៀត។ ចូរចាំថា អ្នកយកចិត្តទុកដាក់...ដោយគ្រាន់តែផ្តោតទៅលើគណនីសន្សំរបស់អ្នក ហើយមើលវាកើនឡើងបានហើយ។ ចូរនិយាយដដែលៗ...ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមាន លុយគឺជារឿងល្អ ខ្ញុំប្រើប្រាស់លុយ ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សដោយសុទ្ធចិត្ត។


សៀវភៅនេះមួយរយភាគរយនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់គោលការណ៍ជាក់លាក់និងសំខាន់ៗដើម្បីឱ្យអ្នកអាចយល់និងចេះប្រើប្រាស់វាដើម្បីបើកសោយកកំណប់ដ៏មានសក្តានុពលដែលកប់ទុកក្នុងខ្លួនអ្នក។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.