អ្នកកើតមកមាន

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A279
16 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សូមពិនិត្យមើលត្រួសៗពីអ្វីដែលអ្នកបានសម្រេចរហូតមកទល់ពេលនេះ ៖
​​​​
១. អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដោះទាល់បានភ្លាមៗប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះអ្នក។
២. អ្នកមានគណនីសន្សំមួយ។
៣. អ្នកកំពុងចំណាយឱ្យខ្លួនឯង។
៤. អ្នកមានកម្មវិធីបង់រំលស់បំណុល។
៥. អ្នកមាន៧០%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដើម្បីរស់នៅ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និងដើម្បីកំសាន្ត។
៦. ចិត្តរបស់អ្នកនឹងជ្រះស្រឡះជាមួយគំនិតល្អៗនៅក្នុងផ្នែកក្រោយៗទៀតនៃសៀវភៅនេះ។

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ កុំគិតពីបំណុលទៀត។ ចូរចាំថា អ្នកយកចិត្តទុកដាក់...ដោយគ្រាន់តែផ្តោតទៅលើគណនីសន្សំរបស់អ្នក ហើយមើលវាកើនឡើងបានហើយ។ ចូរនិយាយដដែលៗ...ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមាន លុយគឺជារឿងល្អ ខ្ញុំប្រើប្រាស់លុយ ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សដោយសុទ្ធចិត្ត។


សៀវភៅនេះមួយរយភាគរយនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់គោលការណ៍ជាក់លាក់និងសំខាន់ៗដើម្បីឱ្យអ្នកអាចយល់និងចេះប្រើប្រាស់វាដើម្បីបើកសោយកកំណប់ដ៏មានសក្តានុពលដែលកប់ទុកក្នុងខ្លួនអ្នក។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?