បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

អ្នក និង ខ្ញុំ

មានស្តុក
ប្រយុទ្ធឲ្យដល់ទីបញ្ចប់
36 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះពន្យល់អ្នកពីភាពបរាជ័យរបស់អ្នកដោយសារកត្តា មិត្តភក្តិក្លែងក្លាយ គ្រូក្លែងក្លាយ ដៃគូររកសុីក្លែងក្លាយ ផ្នត់គំនិតក្លែងក្លាយនៅក្នុងសង្គម ជាពិសេសមនុស្សជាច្រេីននៅក្បែរអ្នកសុទ្ធតែក្លែងក្លាយទេីបធ្វេីអោយអ្នកក្លែងក្លាយដែរ ព្រោះអ្នកមិនដឹងខ្លួនឯងជានរណា? កំពុងធ្វេីអ្វីនៅពេលនេះ? ហេីយនេះគឺជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកតែងតែបរាជ័យ ។

បេីអ្នកអានសៀវភៅនេះមានន័យថា អ្នកពិតជាចង់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនពិតប្រាកដ ចង់គេចចេញពីភាពក្លែងក្លាយអោយទៅជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដ ។ ជួយអោយអ្នកគេចចេញពីភាពល្ងង់ខ្លៅ ភាពក្រីក្រ នឹងការបាក់ទឹកចិត្តលេីខ្លួនឯង ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • សុទ ផានិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • សុទ ផានិត

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.