អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A273
22 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នករកមុខទីបីកាក់របស់អ្នកឃើញ នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើធុរកិច្ចទទួលបានជោគជ័យ។

អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត... (What Rich People Know & Desperately Want to Keep a Secret ) មកសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនូវអ្វីដែលសេដ្ឋីបានធ្វើដើម្បីសាងភាពមានបានដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានរៀននៅសាលាសោះឡើយ។

សៀវភៅនេះមិនបានបកស្រាយត្រឹមតែការមានបានផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិឬជោគជ័យផ្នែកអាជីវកម្មបុណ្ណោះទេ តែក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលការមានបានផ្នែកផ្លូវចិត្តផងដែរ។ ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងបានដឹងពីអាថ៌កំបាំងដែលអ្នកមានបានដឹង ហើយចង់លាក់ទុកជារៀងរហូតដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តនូវទិចនិចទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតទាំងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងចិត្តវិញ្ញាណឱ្យសម្បូរបែប។

អ្នកនិពន្ធ Brian Sher បានចែករំលែកនូវគំនិតអាថ៌កំបាំងនិងឈ្លាសវៃបំផុតដើម្បីឱ្យអ្នកបានឃើញនូវវិធីដ៏ចាំបាច់ដើម្បីភាពមានបាននិងជោគជ័យក្នុងជីវិត។ ដូច្នេះអ្នកដែលប្រាថ្នាជោគជ័យនិងភាពមានបាន ដាច់ខាតត្រូវតែអាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអាចដុះដាលទៅបាន លុះត្រាតែអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?