សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

អ្វី​ដែល​អ្នក​មាន​បាន​ដឹង​ហើយ​ចង់​លាក់​ទុក​ថា​អាថ៌​កំបាំង​ជា​រៀង​រហូត

មានស្តុក
22 000 រៀល
  • BK1A001A273
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នករកមុខទីបីកាក់របស់អ្នកឃើញ នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើធុរកិច្ចទទួលបានជោគជ័យ។

អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត... (What Rich People Know & Desperately Want to Keep a Secret ) មកសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនូវអ្វីដែលសេដ្ឋីបានធ្វើដើម្បីសាងភាពមានបានដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានរៀននៅសាលាសោះឡើយ។

សៀវភៅនេះមិនបានបកស្រាយត្រឹមតែការមានបានផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិឬជោគជ័យផ្នែកអាជីវកម្មបុណ្ណោះទេ តែក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលការមានបានផ្នែកផ្លូវចិត្តផងដែរ។ ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងបានដឹងពីអាថ៌កំបាំងដែលអ្នកមានបានដឹង ហើយចង់លាក់ទុកជារៀងរហូតដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តនូវទិចនិចទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតទាំងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងចិត្តវិញ្ញាណឱ្យសម្បូរបែប។

អ្នកនិពន្ធ Brian Sher បានចែករំលែកនូវគំនិតអាថ៌កំបាំងនិងឈ្លាសវៃបំផុតដើម្បីឱ្យអ្នកបានឃើញនូវវិធីដ៏ចាំបាច់ដើម្បីភាពមានបាននិងជោគជ័យក្នុងជីវិត។ ដូច្នេះអ្នកដែលប្រាថ្នាជោគជ័យនិងភាពមានបាន ដាច់ខាតត្រូវតែអាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអាចដុះដាលទៅបាន លុះត្រាតែអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.