ឥទ្ធិពល

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A002011
15 000 រៀល
មានស្តុក
រូបមន្ត នៃការបញ្រ្ជាបឥទ្ធិពល និងការបញ្ចុះបញ្ចូល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គន្លិះជោគជ័យនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺឥទ្ធិពល មិនមែនមុខតំណែង ឬតួនាទីនោះទេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ញូក រ៉ាយ៉ា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

163
2017
978-9924914150
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?