សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

១​០​១​អំពី​ប្រទេស​ចិន

មានស្តុក
ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ ប្រជាជន...
16 000 រៀល
 • BK1U002026
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ត្រូវស្គាល់ចិនឲ្យបានច្បាស់!

ប៉ន្មានសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ប្រទេសចិនហាក់បានលេចត្រដែតឡើងនិងមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងពិភពលោក។ ជាមួយការលេចចេញវត្តមានមហាអំណាចថ្មីនេះ បានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង ដ្បិតឥទ្ធិពលរបស់ចិន ក៏បាននឹងកំពុងសុះសាយស្ទើរពេញលោកី។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ឈុំ សីហា ជាអ្នកនិពន្ធនិងរៀបរៀងសៀវភៅជាច្រើនក្បាល ដែលមានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវប្រវត្តិដូចជា មេដឹកនាំពិភពលោក២១រូប ស្ត្រីដែកថែម មហាសេដ្ឋីព័ត៍មានវិទ្យា និងសៀវភៅពាក់ព័ន្ធគំនិតទស្សនៈ ការងារ និងការជំរុញទឹកចិត្តជាច្រើន។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ 2011 និងបានបំពេញកិច្ចការផ្នែកនេះរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីព ជាសាស្ត្រចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីឆ្នាំ 2009 និងវបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលទៀតផង។ 

បច្ចុប្បន្ន លោកក៏ជាសហស្ថាបនិកក្រុមបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក និងជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការ នៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ហាតប៊ុក
ប្រភេទ
 • ចំនេះដឹងទូទៅ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ឈុំ សីហា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 232
 • 2019
 • 978-9924539070
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.