សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

រឿងរ៉ាវ​ពី​ក្រោយ​ខ្នង ជេ​គ ម៉ា

មានស្តុក
20 000 រៀល
  • BK1S034SB77
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អាថ៏កំបាំង ចំណុចផ្លាស់ប្ដូរ និងបទពិសោធន៏បង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីរបស់អ្នកជំនួញលំដាប់ទីមួយរបស់អាស៊ី ជេគ ម៉ា ដែលបង្កើតអាលីបាបាក្លាយជាមហាសេដ្ឋីពាន់លាន...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Sharing Book
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • មិនបានកំណត់

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.