ម៉ាសបិទលើផ្ទៃមុខ​ Rice Essence Mask Sheet

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
2 500 រៀល
មានស្តុក
ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខទាំងអស់
  • ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែក៖ គ្រាន់តែបិទលើផ្ទៃមុខចន្លោះពី ២០-៣០ នាទី អ្នកនឹងឃើញថាស្បែករបស់អ្នកមានសំណើមរស់រវើកឡើងវិញ
  • សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់៖ ប្រើបាន 1 ដង ក្នុងមួយលើក និងប្រើបានគ្រប់ រដូវកាល
  • ទម្ងន់៖ ២៣ ក្រាម

រោងចក្រ

natureby

ប្រទេស

កូរ៉េ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ