ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

32 រកឃើញ
80 000 រៀល A History of the Anlong Veng Community
120 000 រៀល Reconciliation Process in Cambodia
68 000 រៀល Survivor
13 000 រៀល ប្រវត្ដិ តួនាទី និងក្រមសីលធម៌អាចារ្យក្នុងសង្គមខ្មែរ
6 000 រៀល កំពូលអ្នករុករក ដ៏អស្ចារ្យលើពិភពលោក
9 000 រៀល សង្រ្គាមរវាងអ៊ីស្រាអែល-អារ៉ាប់
8 000 រៀល ព្រះបាទជ័យវរ័្មនទី៧
11 000 រៀល យើងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរភាគ២ (អាថ៌កំបាំង​នៃ​អង្គរ​)-ភាសាខ្មែរ
11 000 រៀល យើងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរភាគ១ (អង្គរវត្ត និងបាយ័ន)-ភាសាខ្មែរ
8 000 រៀល ជនជាតិខ្មែរ ភាគ២ ស.វ.ទី១៥-ឆ្នាំ១៩៥៣
8 000 រៀល អេស៊ីបសម័យព្រះចៅផារ៉ាអុង
8 000 រៀល ជនជាតិខ្មែរ ភាគ១ ស.វ.ទី១ - ស.វ.ទី១៥
15 000 រៀល អច្ចរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រចិន
12 000 រៀល អច្ចរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន
16 000 រៀល ហូ​ ជី មិញ